Ταινίες Ασφαλείας - Security Seal Labels

Προσαρμοσμένες ετικέτες σφράγισης προϊόντων υψηλής ποιότητας

Οι ετικέτες σφράγισης χρησιμοποιούνται για την προστασία των προϊόντων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χειρισμό του περιεχομένου τους. Αυτές οι ετικέτες είναι κατασκευασμένες από αυτοκόλλητα μέσα, τα οποία είναι αδύνατο να αφαιρεθούν και να μεταφερθούν στο σύνολό τους χωρίς να αφήνουν σημάδια παραβίασης. Οι ετικέτες σφράγισης χρησιμεύουν ως σφραγίδες εγγύησης και ασφαλείας ή για σήμανση ιδιοκτησίας.

Ζητήστε Προσφορά

X

Right Click

No right click